Semináře

Upozornění

Školy Svobody je možné se zúčastnit osobně, ale i připojením se k vysílání online. Více informací zde.

Seminář, který již proběhl je pro registrované účastníky k dispozici v sekci online/archiv. Pokud jste nový návštěvník stránek, seminář jste nestihli a máte o záznam zájem, kontaktujte nás.

Do každého nového semináře se znovu nahlaste cez registrační formulář.

Termíny plánovaných seminárů

Přednášejíci: 

Proběhlé semináře

JAK ŽÍT SVOBODNĚ A JAK SI SVOBODU UDRŽET?

Přednášejíci: Aleš Svoboda, VMA Procházková, Vít Syrový, Pavel Bičák a Jan Mojžíš

JAK ŽÍT SVOBODNĚ A JAK SI SVOBODU UDRŽET?

Žít svobodně na prvním místě znamená – vždy žít v souladu se Zákony Stvoření. Proto by se každý člověk měl snažit vřadit do jejich harmonických záchvěvů. Nejprve ovšem potřebuje Zákony Stvoření poznat a co nejlépe jim porozumět. Poznávání Zákonů Stvoření vyžaduje v každém okamžiku života vnitřní pohyb a živé odciťování. Svoboda v rozhodování je velký dar od Stvořitele všem lidským duchům a umožňuje jim trvalý vývoj. Zároveň ale v sobě nese a je neoddělitelně spojena se zodpovědností za všechna naše rozhodnutí. Aby člověk mohl být skutečně vnitřně svobodný, potřebuje nejprve poznat sám sebe – především své pozemské i duchovní schopnosti a možnosti, které mu byly dány do vínku. Jakákoliv přepjatost a nezdravost škodí a znesvobozuje. Chceme-li trvale žít svobodně, musíme v každém okamžiku svého bytí niterně prožívat podstatu tohoto nádherného daru a správně ho využívat.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš, VMA Procházková a Jan Marschner

CO JE ŠTĚSTÍ

Touto otázkou se v minulosti již zabývalo mnoho myslitelů, filozofů i dalších. V našem nitru je totiž uložena palčivá touha dosáhnout štěstí. Proto mnozí usilovně hledají cestu, jak tohoto stavu dosáhnout. Většinou se ovšem zaměřují jen na pozemské záležitosti, jejichž naplnění alespoň přechodně vyvolává pocit štěstí. Dosažení takovýchto stavů je samozřejmě prospěšné, neboť to v nás vyvolává patřičné duševní naladění. Důležité je však, aby takového štěstí nebylo dosaženo na úkor někoho druhého a také, aby mohla v čase prožívání takového štěstí v člověku zůstávat stále jeho důstojnost.  Poté se může lépe projevovat i chtění jádra naší osobnosti, jímž je duch. Ten se má zachvívat v dětské radostnosti, k níž přispívají i šťastné pozemské okamžiky. Leč skutečné vnitřní štěstí, které lze nazvat též blažeností, můžeme pocítit tehdy, dokážeme-li vnitřně plně pochopit duchovní zákonitosti, vřadíme-li se do nich a budeme-li na jejich základě radostně tvořit! Harmonické spolu zachvívání se světlými duchovními i bytostnými proudy a vřazení se do Vůle Boží též v našem duchu vyvolává blažené přitakání životu! Na přednáškách se budeme z různých hledisek zabývat tím, jak k těmto stavům směřovat.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš a Jan Marschner

VÝZNAM POZEMSKÉHO ŽIVOTA

Lidé často hledají příčiny v těžkostech a neshodách s druhými ve vnějším okolním dění. Jelikož nejsou s ledasčím spokojeni, snaží se měnit svět „k lepšímu“ z vnějšku. Pokud tímto usilovným snažením vytouženého cíle nesáhnou, bývají mnohdy zklamaní či sklíčení. Neuvědomili si totiž tu skutečnost, že prvořadá je vždy proměna vnitřní, která má předcházet každému skutečnému vnějšímu zlepšení. To lze též uskutečnit jen tehdy, je-li to v souladu s Boží vůlí. K dosažení vytoužených změn je též nutné vytvářet silové pole naprosté důvěry, a to jak Bohu, tak i všem okolním pomocníkům. Teprve pak se budou moci uskutečňovat takové děje, jež bychom nyní zřejmě ještě považovali za zázraky! Aby se v pozemském mohlo uskutečnit, co je potřeba, musíme se též sami přičinit, tzn. je nutno přiložit svou ruku k dílu. Usilování k ideálům tedy znamená pohybovat se vnitřně, ale i vnějšně.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš a Jan Marschner

VÝZNAM POZEMSKÉHO ŽIVOTA

Mnozí se snaží uniknout pozemskému tlaku starostí a zodpovědnosti – třeba tím, že se oddávají nezdravému snění a představují si, jak „vysoko“ se přitom duchovně dostanou. Neuvědomují si, že aby mohli vystoupit na další vyšší stupeň, musí dokonale splnit ten předcházející. Jelikož my zde nyní žijeme v pozemské realitě, nemůžeme ji odmítat, ale naopak je nutno ji přijmout a splnit vše nezbytné, co k tomu patří. Tento pozemský život máme brát jako učební cestu, jež nás přivede ke zralosti našeho ducha. Pokud budeme svět kolem nás vnímat jakoby z vyššího nadhledu, nezabředneme příliš do tíže obklopující hmoty. Dokážeme pak s vnitřní vyrovnaností a moudrostí přijímat a zvládat rozličné těžkosti, s nimiž se zde potýkáme. Překonáváme-li silou své vůle všemožné problémy, duch přitom sílí. V důsledku toho se stále více prožhavuje a zjasňuje. Pozemský život může být proto důležitým bodem obratu, po němž se náš duch s jásotem vznese do světlých úrovní.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš, VMA Procházková a Jan Marschner

CO JE CÍSAŘOVO A CO NÁLEŽÍ BOHU?

Otázka, která se klade před každého člověka. Přitom není těžké nalézt odpověď, co je vnější pozemské a co naopak vnitřní duchovní. V ideálním případě by vnější i vnitřní mělo být v souladu. Žijeme ovšem ve světě dualit, v němž rozum leckdy určuje úkoly, předpisy a povinnosti, které mnozí lidé nedokáží uvést v soulad se svým cítění. Zaměříme se proto na to, za co a kdy máme plnou zodpovědnost. Rozhodně za naši vnitřní orientaci a niterný vztah k Bohu. Přestože se tedy mnohdy mohou zdát pozemské záležitosti doslova ubíjející, můžeme i tehdy duchovně směřovat vzhůru, do světlých věčných úrovní.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš a VMA Procházková

Další semináře

Génius Přírody