19. říjen 2024 od 9:00

ŠKOLA SVOBODY

HARMONIE V NAŠEM NITRU JAKO VÝCHODISKO ZE VŠECH TĚŽKOSTÍ

Zveme Vás na další pokračování semináře ŠKOLY SVOBODY, jež se bude konat v prostorách Zahradního dvora Listen ve Strakách u Nymburka

Škola Svobody

Každý z nás kdysi dávno vykročil na cestu poznávání a prožívání našeho ducha. Vnější i vnitřní prožívání jako přirozený následek našeho chtění formuje okolo nás vždy přesně to prostředí, které potřebujeme ke zrání a zesilování citové jiskry našeho nitra. Cesta, po níž kráčíme, ať již nevědomě nebo vědomě, po nás žádá projevit naše postoje a pozvedá nás buď k hodnotám Světla, anebo nás skrze naši neznalost a bloudění vede k prožívání stále hrubšího, drsnějšího účinku Zákonů Stvoření.

Zákony Stvoření jsou trvale tkající, vše kupředu vedoucí projevy Boží Vůle . Jsou těmi Zákony, které nás odevždy měly pozvedat vzhůru ke Světlu, k duchovnímu domovu, z něhož jsme vyšli a máme se do něho jednou jako zralí a moudrostí planoucí duchové vrátit. Žel, až příliš často musí účinkovat vůči člověku nepříjemně v tom, co mu předkládají, neboť v nejvyšší spravedlnosti formují následky jednání, které byly utkány z našeho kráčení životem ovlivněného povrchností, nebo přímo úmyslným ignorováním přítomnosti neúplatné a navýsost přísně Láskyplné Boží Vůle ve Stvoření, z níž jsou Zákony Stvoření zformovány.

Škola Svobody hovoří o těchto velikých Zákonech a našem vztahu k nim. Nabízí poznání toho, proč se to, či ono v životě člověka děje, a naznačuje  jasné a srozumitelné východisko, jakými cestami se máme ubírat, aby v nás natrvalo procitla vnitřní síla a naděje.

 Hlavním cílem této školy je osvojení si schopnosti vlastního úsudku na základě cítění a spoluprožívání účinků Zákonů Stvoření působících v životě člověka.

Školu  Svobody je možno jinými slovy nazvat “Osvětlujícími stupni”, po nichž může každý kráčet vstříc rozvoji svých vnitřních schopností a sil, které jej ve spojení s poznanou zodpovědností za své jednání a myšlení vedou ke stále vědomějšímu prožívání skutečné svobody ducha.

Škola Svobody se skládá z několika celodenních seminářů.